Akcja konstrukcyjno-plastyczna „Zbuduj z nami miasto”

<< Powrót do kalendarza wydarzeń

Data i godzina

04.06.2016 godz. 11:00 godz. 20:00

Miejsce

Hala Stulecia (wejscie główne)

 

Kulminacyjnym momentem obchodów Dni Architektury Maksa Berga było niezwykłe wydarzenie. Na gigantycznej mapie o powierzchni ponad 2000 m2, pod monumentalną kopułą Hali Stulecia, powstało miasto marzeń – takie, w którym chcielibyśmy mieszkać, które spełniałoby nasze potrzeby, które cieszyłoby oko zielenią i architekturą, w którym panowałby porządek i kwitłaby międzysąsiedzka współpraca.

Akcja „Zbuduj z nami miasto!” miała charakter jednodniowej gry opartej na scenariuszu. Każdy z uczestników otrzymał mapę miasta podzielonego na dzielnice według idei Maksa Berga, następnie losował jedną z dzielnic, w której budował obiekty według własnego projektu. Po zatwierdzeniu projektu przez Szkołę Projektową prowadzoną przez studentów Wydziału Architektury PWr, uczestnicy zgłaszali się do Miejskiego Magazynu Materiałów Budowalnych, który wydawał kartony, farby i inne materiały plastyczne.